Hoppa till innehåll

MUK styrelsemöte, Campus Karlshamn, kl. 15:00, 2017-03-27

  • av

Ursäkta sent utskick då omstrukturering har skett.

Alla är välkomna!
Tid: 15:00
Plats: Mississippi, Hus A, Campus Karlshamn

Dagordningen lyder enligt följande;

Öppning
§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötesordförande, justerare, sekreterare
§3 Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
§4 Närvarandes talan- och röstningsrätt
§5 Fastställande av dagordning

Ärenden
§6 Ordförande
§7 Ekonomi
§8 PR och kommunikation
§9 Mail
§10 Projekt och event
§11 Övrigt

Avslut
§12 Kalender
§13 Mötets avslutande


Didrik Lepistö
Sekreterare
Medietekniska Utbildningsföreningen Karlshamn

sv_SESwedish