Hoppa till innehåll

BOSS årsmöte 2017

  • av

Hejsvejs!

BOSS kommer att hålla årsmöte 2017-04-26 klockan 17:15 i kårhuset Rotundan
där bland annat den nya styrelsen kommer väljas. Fika kommer självklart
serveras och #ROOT kommer hålla i en after work samtidigt.
Under det gångna året har den sittande styrelsen hållit i diverse
provningar, en sittning och i BOSSJam, där också ett antal
gästföreläsningar anordnades. Vi har efter varje läsperiod även samlat våra
representerade studenters åsikter om de kurser de läst och framfört detta
till skolan.
För mer detaljer gällande vad vi gjort samt våra planer för kommande
verksamhetsåret finns förlsag till budget, verksamhetsplan och
arbetsordning samt vår verksamhetsberättelse bifogat nedan.

Om du har frågor eller synpunkter, skicka dem mer än gärna till
boss@bthstudent.se <boss@bthstudent.se>.
Dagordningen för mötet:
§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Verksamhetsberättelse

§7 Verksamhetsplan

§8 Arbetsordning

§9 Budget

§10 Val av nästa års styrelse

§11 Övrigt

§12 Kalender

§13 Mötets avslutas

Om du har frågor eller synpunkter, skicka dem mer än gärna till
boss@bthstudent.se <boss@bthstudent.se>.
Välkomna!

Med vänliga hälsningar
Blekinge organiserade spelstudenter via,
Oskar Warnhag – Ordförandepdf icon Förslag-till-arbetsordning-för-2017-2018.pdf
pdf icon Förslag-till-Budget-2017-20-18.pdf
pdf icon Förslag-till-verksamhetsplan-för-2017-2018.pdf
pdf icon Verksamhetsberättelse-2017-2018.pdf