Hoppa till innehåll

#ROOT möte den 22/5 kl 17 i monsunen

  • av

Möte kommer hållas den 22/5 kl 17 i monsunen som finns beläget på A
husets andra våning.

Dagordningen kommer se ut som följer: Formalia §1 Mötet öppnas §2 Val av
mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson §3 Fråga om
mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet §4 Yttranderätt och
rösträtt §5 Fastställande av dagordning §6 Uppföljning och fastställande
av föregående mötes protokoll Ärenden §7 Studiebevakning §8
Studiesocialt §9 SWAG -Tröjor §10 Ekonomi §11 Redmine Avslutning §12
Övrigt §13 Kalender

sv_SESwedish