Hoppa till innehåll

#ROOT möte den 15/8 i AFK

  • av

Möte kommer hållas den 15/8 i AFK, beläget under kårhuset Rotundan, kl 18. För att delta via discord på distans använd: discord.gg/0pe26kHUg7HR61R2
Dagordningen kommer se ut som följer:
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
Ärenden
§7 Studiebevakning
§8 Studiesocialt
§9 SWAG
§10 Insegel
§11 Ekonomi
§12 Redmine
§13 Övrigt
§14 Kalender

sv_SESwedish