Hoppa till innehåll

[.smoerklickar] .smoersex styrelsemöte, .kauren kl 18:00, 2017-09-04

  • av

På måndagen den 4 september är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00 och är som vanligt öppet för alla intresserade!
Välkomna!

Efter mötet kommer det att ske en kort pubutbildning som krävs för att få arbeta på .kauren. Vi vill även påminna äldre studenter att gå den, eftersom att många nya regler och saker har tillkommit till .kauren 😊

Om någon önskar att bli borttagen från maillistan får denne kontakta Isabelle Viidas på isabelleviidas@gmail.com eller via Facebook. 

DAGORDNING
 
    Mötets öppnande
    Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
    Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
    Närvarandes talan- och rösträtt
    Fastställande av dagordning
    Föregående möte
    Ekonomi
    Dokument
    .kauren
    Phest
    Icke alkoholrelaterade evenemang
    .klickpunkten
    Övrigt
    Nästa möte
    Mötets avslutande

Mvh,
Isabelle Viidas