Hoppa till innehåll

.smoersex styrelsemöte, .kauren kl. 18, 2017-09-11

  • av

På måndagen den 11 september är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00 och är som vanligt öppet för alla intresserade! Välkomna!
Efter mötet kommer det att ske en kort pubutbildning som krävs för att få arbeta på .kauren. Vi vill även rekommendera äldre studenter att gå den, eftersom att många nya regler och saker har tillkommit till .kauren 😊

Om någon önskar att bli borttagen från maillistan får denne kontakta Isabelle Viidas på isabelleviidas@gmail.com eller via Facebook. 

DAGORDNING     Mötets öppnande    Val av mötesordförande, sekreterare och justerare    Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt    Närvarandes talan- och rösträtt    Fastställande av dagordning    Föregående möte    Ekonomi    Dokument    .kauren    Phest    Icke alkoholrelaterade evenemang    .klickpunkten    Övrigt    Nästa möte    Mötets avslutande  Mvh,
Isabelle “Pic” Viidas