Hoppa till innehåll

Boss Styrelsemöte

  • av

BOSS kommer hålla styrelsemöte 2017-10-11 klockan 17:15 i kansliet.

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 BOSS-jam

§10 BOSS-sittning

§11 Tema-Provning

§12 Övrigt

§13 Kalender

§14 Mötet avslutas

Med Vänliga Hälsningar

Blekinge Organiserade Spelstudenter via

Tim Mellander – Vice ordförande