Hoppa till innehåll

[.smoerklickar] .smoersex styrelsemöte, .kauren kl 18:00, 2017-10-16

  • av

På måndagen den 16 oktober är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00 och är som vanligt öppet för alla intresserade!
Välkomna!

Påminnelse: Glöm inte ta med 100 kr kontant till Bonnabussen som deposition för sovsalen!

Om någon önskar att bli borttagen från maillistan får denne kontakta Isabelle Viidas på isabelleviidas@gmail.com eller via Facebook.

DAGORDNING
Mötets öppnande
Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
Närvarandes talan- och rösträtt
Fastställande av dagordning
Föregående möte
Ekonomi
Dokument
.kauren
Phest
Icke alkoholrelaterade evenemang
.klickpunkten
Övrigt
Nästa möte
Mötets avslutande

Mvh,
Isabelle “Pic” Viidas

sv_SESwedish