Hoppa till innehåll

SIS-möte AFK 15/11-2018 klockan 17.15 i AFK

  • av

Dagordning:

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. SIS-Drift
8. SIS-Dev
9. SIS-AFK
10. Tröjor
11. Övrigt
12. Kalender
13. Mötet avslutas

sv_SESwedish