Styrelsemöte EKEN 2019-10-08 kl. 17:15

Hej!

Utbildningsföreningen EKEN kommer hålla styrelsemöte 2019-10-08 klockan 17:15 i EKEN-rummet (G527). Dagordning bifogad.
Med Vänlig Hälsning,
Victor Gustafsson,
Ordförande, EKEN


Comments are closed.