Kårstyrelsemöte, 2020-01-15 kl 17:15 i Mistralen A311

  • av

Hejsan!

 

Kårstyrelsen kommer sammanträda den 2020-01-15 i Mistralen sal A311 klockan 17:15.

 

Handlingarna återfinns på molnet och även via denna länk: https://blekingestudentkar.sharepoint.com/:f:/s/Dokumentarkiv/Eg09v-3jjCNMmb0VSRbP7awBNt2mNmtLW1CdYUqth5EOIQ?e=fhsLtc

 

Allt väl.

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Julia Elmhammar, 
———————————————– 
Kårordförande / President 
Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 
Av studenter, för studenter 
———————————————– 
ordforande@bthstudent.se 
+46708276162

ugglan