KIDS styrelsemöte 2020-05-21

Hej på er!

Härmed kallar jag till möte för KIDS den 21/5 klockan 12:00. Mötet sker på distans via Zoom. 
För att närvara på mötet följ denna länk,  https://bth.zoom.us/j/63503171551  
Vid problem med länken kan ni kontakta mig.

Dagordning

Formalia 
§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Behörigt utlyst, Beslutsmässighet
§4 Närvarorätt, Yttranderätt, Rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§7 Rådande situation
§8 Verksamhetsmål
§9 Ledare
§10 Värva nya medlemmar
§11 Inseglet                             
§12 Evenemang på distans
§13 Planering av hösten

Avslutning
§14 Kalender 
§15 Övrigt
§16 Mötets avslutande

Med vänlig hälsning,
Sofia Glashoff, 
ordförande för KIDS


MVH
Morris

  Morris Andersson
  @: morris.andersson@bthstudent.se”>e-mail | M: +46708698188
  Blekinge Ingenjörstekniska Studenter
  @: bits@bthstudent.se”>e-mail | Ordförande


Continue reading

BITS extrainsatt årsmöte 2020-05-19 kl 17:00

; background-color:rgb(255,255,255)”>

MVH
Morris

  Morris Andersson
  @: morris.andersson@bthstudent.se”>e-mail | M: +46708698188
  Blekinge Ingenjörstekniska Studenter
  @: bits@bthstudent.se”>e-mail | Ordförande


Continue reading

Rättelse BOSS styrelsemöte 2020-05-19

Hoppsan hejsan, här råkar man komma åt skicka lite tidigt!
Härmed kallar jag till möte för BOSS styrelse. Detta möte hålls den 19:e Maj 2020 på BSKs discord kl 17:15.

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Studieövervakning

§10 Ekonomi

Avslutning

§11 AP

§12 Kalender

§13 Övrigt

§14 Mötet avslutas

 

 

Ha det gött!
Vänlig hälsningar, Blekinge Organiserade spelstudenter (BOSS) via
Tim Johansson, Ordförande

 


Continue reading

BOSS styrelsemöte 2020-05-19

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Studieövervakning

§10 Ekonomi

Avslutning

§11 AP

§12 Kalender

§13 Övrigt

§14 Mötet avslutas

 

 

Ha det gött!
Vänlig hälsningar, Blekinge Organiserade spelstudenter (BOSS) via
Tim Johansson, Ordförande

 


Continue reading

MUKmöte, 2020-05-20, kl. 16:00

Halloj!

 

Härmed kallar jag till MUKmöte onsdagen den 20 maj. Mötet börjar kl. 16:00 i Discord, https://discord.gg/E2y9Ac  och det är öppet för alla. 

 

Formalia 

 

§1 Mötet öppnas 

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson 

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet 

§4 Yttranderätt och rösträtt 

§5 Fastställande av dagordning 

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll 

§7 Dokument och mail 

§8 Ekonomi 

§9 Utbildning 

§10 Evenemang 

§11 Profilkläder 

§12 Övrigt 

§13 Mötet avslutas 

 

Med vänliga hälsningar, Malin Johansen Sekreterare i MUK


Continue reading

SIS Styrelsemöte 2020-05-19 kl 12:15 i Microsoft Teams

Härmed kallar jag till möte för Sektionen för internetbaserad socialisering. Mötet äger rum den   

19:maj klockan 12:15 i Teams.

 

Länk till mötet:  Join Microsoft Teams Meeting

 

Dagordning:   

§1 Mötet öppnas   

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson   

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet   

§4 Yttranderätt och rösträtt   

§5 Fastställande av dagordning   

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll   

  
  

Ärenden   

§7 Rapporter   

§8 Skrivelser   

§9 Driften   

§10 AFK   

§11 Dev

§12 CTF utskottet

§13 Redemption of Karen

§14 SIS  

 
  

Avslutning   

§15 Övrigt 

§16 Kalender   

§17 Action points/Workshops  

§18 Mötet avslutas 

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Emil Einerskog


SIS |Ordförande

0707453881

emil.einerskog@bthstudent.se


Continue reading

Möte Karlskronas Pubsektion 2020-05-18

Härmed kallar jag till möte för Karlskronas Pubsektion. Mötet äger rum den 18:e Maj klockan 17:15 på distans via vår discordkanal.  Om du önskar närvara på mötet men inte har tillgång till vår discordkanal så går det bra att maila oss via pubsektionen@bthstudent.se
Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Styrelsen
§10 Sexistenz
§11 Ekonomi
§12 Huset
§13 Bokningar
§14 Kårkvällar
§15 Evenemang
§16 Inköp
Avslutning
§17 Kalender
§18 Övrigt
§19 Action point
§20 Beslutssammanfattning
§21 Mötet avslutas
Med vänliga hälsningar,
Sofia Carlén,
Ordförande Karlskronas Pubsektion


Continue reading

EKEN:s Styrelsemöte 2020-05-13

Hallå eller!

Härmed kallar jag till EKEN:s styrelsemöte den 2020-05-13 kl 17:15, plats: BSK:s Discordkanal preliminärt i Mötesrum 2. Om du önskar delta på mötet men inte är med i kanalen hör av dig till eken@bthstudent.se så fixar vi en inbjudningslänk.

Dagordning bifogas
Ha det görgött!

MVH
Ludwig Neuman
Ordförande, EKEN

pdf icon Dagordning-Styrelsemöte-2020-05-13.pdf

Continue reading

Kårstyrelsemöte 2020-05/11

Hej!

Kårstyrelsen kommer sammanträda den 2020-05/11 klockan 17:15 i BSKs Discord.

Handlingarna finnes på följande länk: blekingestudentkar.sharepoint.com/sites/Dokumentarkiv/Delade%20dokument/Forms/AllItems.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9ibGVraW5nZXN0dWRlbnRrYXIuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvRG9rdW1lbnRhcmtpdi9FcVI1RmZJ…årstyrelsen%2F20192020%2F200511

Trevlig helg!


Continue reading