.smoersex styrelsemöte på .kauren klockan 18:00, 5/11.

Tisdagen den 5/11 är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00.
Om någon önskar att bli borttagen från maillistan får denne kontakta Malin Johansen på malin.johansen@bthstudent.se .

DAGORDNING

§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§ 4 Yttranderätt och rösträtt
§ 5 Fastställande av dagordning
§ 6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden

§7 Föregående möte
§8 Ekonomi
§9 Dokument
§10 .kaur
§11 .bhar
§12 Phest
§13 Icke alkoholrelaterade evenemang
§14 .klickpunkten

Avslutning
§15 Övrigt
§16 Nästa möte
§17 Mötets avslutande


Möte Karlskronas Pubsektion 2019-11-04 kl.17:15

Härmed kallar jag till möte för Karlskronas Pubsektion. 
Mötet äger rum den 4:e November klockan 17:15 på studentpuben Villan, Minervavägen 11.
Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Styrelsen
§10 Sexistenz
§11 Ekonomi
§12 Huset
§13 Bokningar
§14 Kårkvällar
§15 Evenemang
§16 Inköp
Avslutning
§17 Kalender
§18 Övrigt
§19 Beslutssammanfattning
§20 Mötet avslutas
Med vänliga hälsningar,
Sofia Carlén,Ordförande Karlskronas Pubsektion


Kårstyrelsemöte 2019-11/04

God morgon!

Kårstyrelsen kommer sammanträda den 2019-11/04 klockan 17:15 i Monsunen, sal A303.

Handlingarna finnes på följande länk: blekingestudentkar.sharepoint.com/sites/Dokumentarkiv/Delade%20dokument/Forms/AllItems.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9ibGVraW5nZXN0dWRlbnRrYXIuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvRG9rdW1lbnRhcmtpdi9FcVI1RmZJ…årstyrelsen%2F20192020%2F191104

Trevlig helg!


Kallelse mårfin(t) 05/11-19

Härmed kallar jag till möte för Mårfin(t), sjuksköterskestudenternas utbildningsförening. Mötet kommer att ske i H516C (Metodrum 2) tisdagen den 5/11 kl. 15:30.Dagordning:

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokollÄrenden
§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Mårfin(t)
§11 Utbildning

§12 Evenemang Avslutning

§13 Kalender

§14 Övrigt
§15 ActionPoints

§16 Mötet avslutas


Med vänliga hälsningar,

Emma Sik
Ordförande i Mårfin(t), 
Sjuksköterskestudenternas utbildningsförening
Blekinge Studentkår
morfin@bthstudent.se

emma.sik@bthstudent.se 


BOSS styrelsemöte den 5/11 kl 17:15, BOSS-rummet, campus Gräsvik Karlskrona

Härmed kallar jag till möte för styrelsen av BOSS utbildningsförening. Detta möte kommer hållas den Femte November klockan 17:15 i BOSS programrum, BOSS-rummet, Campus gräsvik.

Önskar du delta på detta möte? Kontakta då gärna oss i förväg via vår mejl (boss-styrelse@bthstudent.se) eller via chattmeddelande på vår facebook sida (https://www.facebook.com/BOSSBTH/)

 

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

 

Ärenden:

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Studieövervakning

§10 BOSS-rummet

§11 Provning

§12 Ekonomi

§13 BOSSJam

 

Avslutning:

§14 AP

§15 Kalender

§16 Övrigt

§17 Mötet avslutas

Vänliga hälsningar, Blekinge Organiserade spelstudenter (BOSS) via
Tim ‘Schtekt’ Johansson, Ordförande


Mårfin(t)-möte 2019-10-28 kl 15.00 i H516C

Härmed kallar jag till möte för Mårfin(t), sjuksköterskestudenternas utbildningsförening. Mötet kommer att ske i H516C (Metodrum 2) måndagen den 28/10 kl. 15.00.Dagordning:

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokollÄrenden
§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Mårfin(t)
§11 Utbildning

§12 Evenemang Avslutning

§13 Kalender

§14 Övrigt
§15 ActionPoints

§16 Mötet avslutas


Med vänliga hälsningar,

Maja Hjalmarsson,
Ordförande i Mårfin(t), 
Sjuksköterskestudenternas utbildningsförening
Blekinge Studentkår
morfin@bthstudent.se

_______________________________________________
morfin mailing list
morfin@bthstudent.se
https://mailman.bthstudent.se/cgi-bin/mailman/listinfo/morfin


Sexistenzmöte 2019-10-28 kl. 17.15

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz.

Mötet äger rum den 28:e oktober klockan 17.15 och kommer vara i Mistralen.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande av föregående protokoll

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Sappning
§13 Evenemang
§14 Pubsektionen

§15 Övrigt
§16 Action Point och Workshop
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Nikolas ‘Decibel’ Eriksson
Sexmästare


MUK möte 2019-10-30 kl.13:00

Hej!

Härmed kallar jag till MUK-möte onsdagen den 30 oktober. Mötet börjar kl. 13:00 i Arkaden på campus Karlshamn och det är öppet för alla. 

Formalia

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Dokument och mail

§8 Ekonomi

§9 Utbildning

§10 Evenemang

Avslutning

§11 Övrigt

§12 Kalender

§13 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar, 

Louise Nilsson

Sekreterare i MUK


Trampolinen årsmöte 29/10

Hej!

 

Bifogat finner du vår dagordning inför vårt årsmöte den 29:e oktober 2019.

Med vänliga hälsningar / Kind regards
Dana Bergman,
———————————————–
Ordförande / Chairperson
Trampolinen, the MSLS Education Association
MSLS 2020/2021 APPLICATIONS NOW OPEN!

www.bth.se/msls
———————————————–
dana.bergman@bthstudent.se
+4670 949 04 42

A close up of a sign  Description automatically generated

 


Kårstyrelsemöte 2019-10/28

God morgon!

Kårstyrelsen kommer sammanträda den 2019-10/28 klockan 17:15 i Monsunen, sal A303.

Handlingarna finnes på följande länk: blekingestudentkar.sharepoint.com/sites/Dokumentarkiv/Delade%20dokument/Forms/AllItems.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9ibGVraW5nZXN0dWRlbnRrYXIuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvRG9rdW1lbnRhcmtpdi9FcVI1RmZJ…årstyrelsen%2F20192020%2F191028

Trevlig helg!