Sexistenzmöte, 2020-08-14 kl.08.30

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz. Mötet äger rum fredagen den 14 augusti 2020 klockan 08.30 och kommer vara i sal J1270 på BTH i Karlskrona. 

 

§1 Mötet öppnas 

§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare 

§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordningen 

§6 Uppföljande av föregående mötesprotokoll

 

§7 Rapporter 

§8 Skrivelser 

§9 Ekonomi

§10 Lokalen 

§11 Sexistenz

§12 Pubsektionen 

§13 Insegel

§14 Sappning 

§15 Evenemang 

 

§16 Övrigt 

§17 Action Point och Workshop 

§18 Kalender 

§19 Mötet avslutas  

 

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Michaela Mattsson, 
———————————————– 
Ordförande

Sexistenz
Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 
———————————————– 
michaela.mattsson@bthstudent.se

 

 

En bild som visar svart tavla  Automatiskt genererad beskrivning