Kallelser

Kallelse till .smoersex styrelsemöte i Ateljén (BTH Campus Karlshamn) klockan 18:00, den 14:e september.

  • av

; color:rgb(32,31,30); font-size:11pt; font-family:Calibri,sans-serif; background-color:white; margin:0px”> Med vänliga hälsningar / Kind regards  Julius Puke ———————————————–  Sekreterare / Secretary .smoersex Blekinge studentkår / Blekinge Student Union … Läs mer »Kallelse till .smoersex styrelsemöte i Ateljén (BTH Campus Karlshamn) klockan 18:00, den 14:e september.

Kårstyrlesen möte 2020-09-11

  • av

;widows: auto;-webkit-text-size-adjust: auto;-webkit-text-stroke-width: 0px;word-spacing:0px”> Handlingar finns HÄR       Med vänliga hälsningar / Kind regards  Arian Watti,  ———————————————–  Kårordförande / President  Blekinge studentkår / Blekinge… Läs mer »Kårstyrlesen möte 2020-09-11

MUKmöte, 2020-09-09, kl. 16:00

  • av

Halloj! Härmed kallar jag till MUKmöte onsdagen den 9 September. Mötet börjar kl. 16:00 i Teams, https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a97203bab1fc14c2abb29c6203c6fd464%40thread.tacv2/1599410971464?context=%7b%22Tid%22%3a%22268749ff-a4ae-4482-b91f-0fcda16011e4%22%2c%22Oid%22%3a%22de9340db-7b04-473a-97c8-334af572154d%22%7d och det är öppet för alla.  Join conversation teams.microsoft.com… Läs mer »MUKmöte, 2020-09-09, kl. 16:00