Kallelse till .smoersex styrelsemöte via Teams den 11:e januari kl. 18:00

; color:rgb(32,31,30); font-size:11pt; font-family:Calibri,sans-serif; background-color:white; margin:0px”> Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Julius Puke
———————————————– 
Sekreterare / Secretary

.smoersex


Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 
Av studenter, för studenter