Sexistenz-möte 2021-01-28 kl.17.30

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz. Mötet äger rum måndagen den 18 januari 2021 klockan 17.30 och kommer vara på distans via teams. Skicka ett mail till sexistenz@bhtstudent.se” style=”text-decoration: underline;”>sexistenz@bhtstudent.se för att delta.  

 

§1 Mötet öppnas 

§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare 

§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt

§4 Yttranderätt & rösträtt

§5 Fastställande av dagordningen 

§6 Uppföljande av föregående mötesprotokoll

 

§7 Rapporter 

§8 Skrivelser 

§9 Ekonomi

§10 Lokalen 

§11 Sexistenz

§12 Pubsektionen 

§13 Draft

§14 Evenemang 

 

§15 Övrigt 

§16 Action Point & Workshop 

§17 Kalender 

§18 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Michaela Mattsson,
———————————————–
Ordförande
Sexistenz
Blekinge studentkår
———————————————–