Maskinsektionen ROST styrelsemöte 2021-03-01, 17:15

  • av

Härmed kallar jag till möte för Maskinsektionen ROST den 1/3 klockan 17:15. Samtliga handlingar till mötet finns här fr.o.m. fredag (26/2)  kl.19.

Mötet sker på distans via Microsoft Teams. Vid eventuella problem gällande länken, kontakta ROST på adressen rost@bthstudent.se.

 

Microsoft Teams-möte

Anslut på din dator eller mobilapp

Klicka här för att delta i mötet.

Läs mer | Mötesalternativ

 

Dagordning

 

Formalia

§1 Mötets öppnande.

§2 Val av mötespresidium.

§3 Behörigt utlyst, Beslutsmässighet.

§4 Närvarorätt, Yttranderätt, Rösträtt.

§5 Fastställande av dagordning.

 

Ärenden

§6 Skrivelser.

§7 Rapporter.

§8 Kommunikations- och års-plan.

§9 Ansvarsfördelning.

§10 Profilkläder.

§11 Kick off/out.

§12 Utskottsförordningar.

 

Avslutning

§13 Övrigt.

§14 Action Points.

§15 Kalender.

§16 Mötets avslutande.

 

Mvh/Regards

 

Logo

  Oscar Andersson

  Ledamot

 E:Oscar.Andersson@bthstudent.se | rost.bthstudent.se

  Facebook icon LinkedIn icon Instagram icon