Kallelse till Sexistenz styrelsemöte 2021-05-24

Härmed kallar jag till möte.

 

Mötet äger rum Måndag den 24:e maj 2021 klockan 17.30 och kommer vara på distans via teams.

 

Klicka här för att delta på mötet: Anslut till mötet

 

 

§1 Mötet öppnas

§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare

§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt

§4 Yttranderätt & rösträtt

§5 Fastställande av dagordningen

§6 Uppföljande av föregående mötesprotokoll

 

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Lokalen

§11 Sexistenz

§12 Pubsektionen

§13 Inseglet

§14 Sappningen

§15 Evenemang

§16 Workshop

§17 Action Points

 

§18 Övrigt

§19 Nästkommande möte

§20 Mötets Avslutande

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Carl Rubin

———————————————–

Ordförande/President

Sexistenz, Sexmästeri af Carlskrona

Blekinge studentkår / Blekinge Student Union

Av studenter, för studenter

———————————————–

carl.rubin@bthstudent.se

Sexistenz is a social society board and sub-organization of Blekinge Student Union. Sexistenz is responsible for the planning and execution of the introduction activities for new students at Blekinge Institute of Technology, Campus Gräsvik, Karlskrona