Hoppa till innehåll

Mårfin(t) styrelsemöte

  • av

Hallå hallå!

Härmed kallar jag till Mårfin(t) styrelsemöte. Detta äger rum 22/9, kl. 17.00 i Mårfin(t) rummet (G425).

 

– Formalia –
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

– Ärenden –
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Styrelsen
§10 Ekonomi
§11 Utbildning
§12 Evenemang


– Avslutning –
§13 Övrigt
§14 Kalender
§15 Beslutssammanfattning
§16 Action point
§17 Mötet avslutas

 

Med vänliga hälsningar,

 

signature_4244361619

Moa Lanzén

Ordförande

Mårfin(t)

signature_960504976

076 7999312

signature_3805439902

moa.lanzen@bthstudent.se