Hoppa till innehåll

Kallelse styrelsemöte Karlskronas pubsektion 2022-09-26

  • av

Härmed kallar jag till möte för Karlskronas Pubsektion. Mötet äger rum den 2022-08-26 klockan 17:15 på Studentpuben Villan. Deltagande på distans görs via Teams. 

 

Dagordning: 

§1 Mötet öppnas 

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson 

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet 

§4 Yttranderätt och rösträtt 

§5 Fastställande av dagordning 

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll 

   Ärenden 

§7 Rapporter 

§8 Skrivelser 

§9 Styrelsen 

§10 Sexistenz 

§11 Ekonomi 

§12 Huset 

§13 Bokningar 

§14 Kårkvällar 

§15 Evenemang 

§16 Inköp 

§17 Ansvariga 

   Avslutning 

§18 Kalender 

§19 Övrigt 

§20 Action points 

§21 Beslutssammanfattning 

§22 Mötet avslutas 

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Valdemar Mansfeld

———————————————————–
Ordförande/Chairman

Karlskronas Pubsektion

Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 
Av studenter, för studenter 
————————————————————

valdemar.mansfeld@bthstudent.se

bild

sv_SESwedish