Hoppa till innehåll

Mårfint möte

  • av

Godmorgon!

Härmed kallar jag till Mårfin(t) styrelsemöte. Detta äger rum 29/9, kl. 17.15 i Mårfin(t) rummet (G425).

 

– Formalia –
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

– Ärenden –
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Styrelsen
§10 Ekonomi
§11 Utbildning
§12 Evenemang


– Avslutning –
§13 Övrigt
§14 Kalender
§15 Beslutssammanfattning
§16 Action point
§17 Mötet avslutas

 

Med vänliga hälsningar,

 

signature_3798288665

Moa Lanzén

Ordförande

Mårfin(t)

signature_297644339

076 7999312

signature_3478684394

moa.lanzen@bthstudent.se