Hoppa till innehåll

Styrelsemöte BITS 11-10-2022

Utbildningsföreningen BITS kommer ha möte

BITS programrum G429

den 11 oktober 2022 klockan 12:15


– Formalia –

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordningen

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

 

– Ärenden –

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Styrelsen

§11 Sociala medier

§12 Programrummet

§13 Utbildning

§14 Näringsliv

§15 Evenemang


– Avslutning –

§16 Övrigt

§17 Kalender

§18 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar / Kind regards
Jacob Wattwil
————————————————–
Ordförande / President
BITS – Blekinges Ingenjörstekniska Studenter
Blekinge Studentkår / Blekinge Student Union
Av studenter, för studenter

————————————————–

+46709630609