Hoppa till innehåll

Mårfin(t) styrelsemöte

Gomorron!

Härmed kallar jag till Mårfin(t) styrelsemöte. Detta äger rum 13/10, kl. 17.00 i Mårfin(t) rummet (G425).

 

– Formalia –
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

– Ärenden –
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Styrelsen
§10 Ekonomi
§11 Utbildning
§12 Evenemang


– Avslutning –
§13 Övrigt
§14 Kalender
§15 Beslutssammanfattning
§16 Action point
§17 Mötet avslutas

 

Med vänliga hälsningar,

 

signature_1531546463

Moa Lanzén

Ordförande

Mårfin(t)

signature_1394118724

076 7999312

signature_2814904105

moa.lanzen@bthstudent.se