Hoppa till innehåll

Kallelse ROST styrelsemöte 24/1

Härmed kallar jag till ROST:s styrelsemöte den 24/1 kl.
17:15
. 
Mötet kommer ske i C216.

 

Dagordning

 

Formalia

§1 Mötets öppnande.

§2 Val av mötespresidium.

§3 Behörigt utlyst, Beslutsmässighet.

§4 Närvarorätt, Yttranderätt, Rösträtt.

§5 Fastställande av dagordning.

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll.

§7 Uppföljning av action points.

 

Ärenden

§8 Skrivelser.

§9 Rapporter.

§10 Event.

 

Avslutning

§11 Övrigt.

§12 Action Points.

§13 Kalender.

§14 Mötets avslutande.


Vänliga hälsningar 

Anton Haller

ROST ordförande 

BSK behandlar personuppgifter enligt reglerna i EU:s Dataskyddsförordning. För information om hur vi behandlar personuppgifter se: bthstudent.se/gdpr