Hoppa till innehåll

Kallelse styrelsemöte Karlskronas Pubsektion 2023-11-20
Härmed kallar jag till möte för Karlskronas Pubsektion. Mötet äger
rum den 2023-11-20 klockan 17:15 på studentpuben Villan.

 

Dagordning: 

§1 Mötet öppnas 

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson 

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet 

§4 Yttranderätt och rösträtt 

§5 Fastställande av dagordning 

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll 

   Ärenden 

§7 Rapporter 

§8 Skrivelser 

§9 Styrelsen 

§10 Sexistenz 

§11 Ekonomi 

§12 Huset 

§13 Hemsidor

§14 Bokningar 

§15 Kårkvällar 

§16 Evenemang 

§17 Inköp 

§18 Ansvariga 

   Avslutning 

§19 Kalender 

§20 Övrigt 

§21 Action points 

§22 Beslutssammanfattning 

§23 Mötet avslutas 


Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Valdemar Mansfeld

———————————————————–
Ordförande/Chairman

Karlskronas Pubsektion

Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 
Av studenter, för studenter 
————————————————————

valdemar.mansfeld@bthstudent.se

BSK behandlar personuppgifter enligt reglerna i EU:s Dataskyddsförordning. För information om hur vi behandlar personuppgifter se: bthstudent.se/gdpr