Hoppa till innehåll

KallelseTjena tjena!

 

Här med kallar jag till möte för #ROOT Tisdagen den 28e november klockan 17:30. Dagordningen finner ni nedan. Mötet kommer att hållas i #Roots programrum på fjärde våning i G-huset.

 

___Formalia___

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Frågan om mötets behöriga utlysande

§4 Närvarorätt, yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordningen

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll 

 

___Ärenden___

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Studiebevakning

§10 Studiesocialt

§11 Styrelsen

§12 Vibe check

 

___Avslutning___

§13Övrigt

§14 Kalender

§15 Beslutsammanfattning

§16 Action points

§17 Mötets avslutande

 

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Melker Månsson

 

———————————————

Ordförande i Utbildningsföreningen #ROOT

Blekinge Studentkår / Blekinge Student Union

Av studenter, för studenter

———————————————

Melker.mansson@bthstudent.se

 

BSK behandlar personuppgifter enligt reglerna i EU:s Dataskyddsförordning. För information om hur vi behandlar personuppgifter se: bthstudent.se/gdpr