Hoppa till innehåll

ROST möte 29/11 17.15
Hoj!

Härmed kallar jag till ROST:s styrelsemöte onsdagen
den
29/ 11 kl. 17:15.
Mötet kommer ske på
plats i sal
G532.


Dagordning

 

Formalia

§1 Mötets öppnande.

§2 Val av mötespresidium.

§3 Behörigt utlyst, Beslutsmässighet.

§4 Närvarorätt, Yttranderätt, Rösträtt.

§5 Fastställande av dagordning.

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll.

§7 Uppföljning av action points.

 

Ärenden

§8 Skrivelser.

§9 Rapporter.

§10
Styrelsen.

§11 Ekonomi.

§12 Utbildning.

§13 Verkstad.

§14 Event.


Avslutning

§15 Övrigt.

§16 Action Points.

§17 Kalender.

§18 Mötets avslutande. 
Hugo Gustafsson

  ROST Vice-Ordförande

  E: hugo.gustafsson@bthstudent.se |
rost.bthstudent.se/

 

  

BSK behandlar personuppgifter enligt reglerna i EU:s Dataskyddsförordning. För information om hur vi behandlar personuppgifter se: bthstudent.se/gdpr