Hoppa till innehåll

Möte Sexistenz

Goddagens!

Härmed kallar jag till möte den 4 december kl. 17.30 i sal J1270.


Dagordning:

§1 Mötet öppnas 

§2 Val av mötespresidium

§3 Behörighetsutlysande och beslutsrätt

§4 Yttranderätt & rösträtt

§5 Fastställande av dagordningen

§6 Uppföljande av föregående mötesprotokoll

 

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Sexistenz 

§10 Ekonomi  

§11 Lokalerna

§12 Pubsektionen

§13 Draften

§14 Sappningen

§15 Evenemang 

§16 Workshop

§17 Action Points

§18 Kalender

§19 Övrigt

§20 Mötets Avslutas


Fikaansvarig är Anton Wall!;))

Med vänliga hälsningar / Kind regards

 

Moa Prim

———————————————–

Ordförande / President

 

 

Sexistenz, Sexmästeri af Carlskrona

Blekinge studentkår / Blekinge Student Union

Av studenter, för studenter

———————————————–

moa.prim@bthstudent.se

 

Image

 

Sexistenz is a social society board and sub-organization of Blekinge Student Union. Sexistenz is responsible for the planning and execution of the introduction activities for new students at Blekinge Institute of Technology,
Campus Gräsvik, Karlskrona

BSK behandlar personuppgifter enligt reglerna i EU:s Dataskyddsförordning. För information om hur vi behandlar personuppgifter se: bthstudent.se/gdpr