Hoppa till innehåll

Mötes kallelse
Hej här med kallar jag till möte för Studiekultur i Tiden den 4 december klockan 17:15. 
Mötet kommer att äga rum i salen g313 och den preliminära dagordningen ser ut som följande:

___Formalia___

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Frågan om mötets behöriga utlysande

§4 Närvarorätt, yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordningen

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll 

 

___Ärenden___

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Utvärdering av ovveinvigningen

§10 Ovvelager

§11 Psångbok

§12 Spegatter

 

___Avslutning___

§13 Övrigt

§14 Kalender

§15 Beslutsammanfattning

§16 Action points

§17 Mötets avslutande


Med vänliga hälsningar / Kind regards

Rasmus Andersen

————————————

Ordförande/ President

Blekinge studentkår / Blekinge students’ union

Studenkultur i Tiden / The section for student culture

Lite finare, lite bättre

————————————

BSK behandlar personuppgifter enligt reglerna i EU:s Dataskyddsförordning. För information om hur vi behandlar personuppgifter se: bthstudent.se/gdpr