Hoppa till innehåll

Kallelse till .smoersex styrelsemöte 12/2

Hejsan!
Härmed kallar jag till .smoersex styrelsemöte den 12 februari i Ateljén på BTH campus Karlshamn. Mötet börjar kl. 17:00.
DAGORDNING     
§ 1 Mötet öppnas   
§ 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringspersoner   
§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet   
§ 4 Yttranderätt och rösträtt   
§ 5 Fastställande av dagordning   
§ 6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll       
 
Ärenden   
§7 Rapporter   
§8 Dokument  
§9 Ekonomi  
§10 .kaur   
§11 .bhar   
§12 Evenemang  
§13 .klickpunkten
§14 Draft
§15 .bAAKsmällan
§16 Action Points 
Avslutning     
§17 Övrigt   
§18 Nästa möte
§19 Mötets avslutande

Med vänliga hälsningar / Kind regards  

Elin Sjöberg

—————————————– 

Sekreterare / Secretary

Studiesociala sektionen i Karlshamn .smoersex

signatureImage

Blekinge studentkår / Blekinge
Student Union 

Av studenter, för studenter 
———————————————– 

elin.sjoberg@bthstudent.se

BSK behandlar personuppgifter enligt reglerna i EU:s Dataskyddsförordning. För information om hur vi behandlar personuppgifter se: bthstudent.se/gdpr