Hoppa till innehåll

Möte Sexistenz
Hejhopp!

Hoppas alla får en fin helg i snön(…)!!


Härmed kallar jag till möte den 12 februari kl. 17.30 i sal J1270.


Dagordning:

§1 Mötet öppnas 

§2 Val av mötespresidium

§3 Behörighetsutlysande och beslutsrätt

§4 Yttranderätt & rösträtt

§5 Fastställande av dagordningen

§6 Uppföljande av föregående mötesprotokoll

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Sexistenz 

§10 Ekonomi  

§11 Lokalerna

§12 Pubsektionen

§13 Draften

§14 Evenemang 

§15 Workshop

§16 Action Points

§17 Kalender

§18 Övrigt

§19 Mötets
Avslutas


Fikaansvarig är Sandy Nguyen!🫦🤡🤡

Med vänliga hälsningar / Kind regards

 

Moa Prim

———————————————–

Ordförande / President

 

 

Sexistenz, Sexmästeri af Carlskrona

Blekinge studentkår / Blekinge Student Union

Av studenter, för studenter

———————————————–

moa.prim@bthstudent.se

 

 

Sexistenz is a social society board and sub-organization of Blekinge Student Union. Sexistenz is responsible for the planning and execution of the introduction activities for new students at Blekinge Institute of Technology, Campus Gräsvik, Karlskrona

BSK behandlar personuppgifter enligt reglerna i EU:s Dataskyddsförordning. För information om hur vi behandlar personuppgifter se: bthstudent.se/gdpr