carlbrinck

VB: Länkar och information för deltagande på FUM3 / Links and information for attendance on the union councils third meeting

Här kommer de kompletta handlingarna för FUM3.   Med vänliga hälsningar / Kind regards  Carl Brinck,  ———————————————–  Vice Kårordförande / Vice President  Blekinge studentkår /… Läs mer »VB: Länkar och information för deltagande på FUM3 / Links and information for attendance on the union councils third meeting

Kårstyrelsemöte 2020-11-19

Härmed kallar jag till Kårstyrelsemöte, Torsdag den 19de november 2020 klockan 17:15, på Kårstyrelsens teams.   Handlingar hittas här. Teams-länk: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a326e8b82863643ecb69d2e4ecd3e59ba%40thread.tacv2/1594638256748?context=%7b%22Tid%22%3a%22268749ff-a4ae-4482-b91f-0fcda16011e4%22%2c%22Oid%22%3a%220db684f4-0461-4124-8b88-901880220d45%22%7d   Med vänliga hälsningar… Läs mer »Kårstyrelsemöte 2020-11-19